Μελέτη & κατασκευή στον αερολιμένα Θεσσαλονίκης

Κατασκευή χώρων αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη

Νέες κατασκευές στο αερολιμένα Θεσσαλονίκης

Και το 2018 συνεχίζεται δυναμικά η κατασκευαστική και μελετητική  δραστηριότητα της εταιρείας. Η Μακεδομική ανέλαβε κατασκευαστικά έργα και ανακαίνιση χώρων στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότερες εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας  με σκοπό την ελάχιστη όχληση της λειτουργίας του αεροδρομίου.

 

Κατασκευή χώρων αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη