Μελέτη καταστημάτων στον αερολιμένα Μυτιλήνης

Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών

Καταστήματα Αφορολ/των Ειδών Duty Free

Στο πλαίσιο της γενικής ανακαίνισης του αερολιμένα Μυτιλήνης, σχεδιάστηκαν δύο νέα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών «Duty Free». Η μελέτη εφαρμογής πραγματοποιήθηκε από την σύμπραξη της Μακεδομικής με την PlanO2 συμβουλευτική. Στην μελέτη συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες: Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρολογική, Κλιματισμού και Πυρασφάλειας.

Κεντρική ιδέα για το σχεδιασμό αποτέλεσε η ανάδειξη του χαρακτήρα ενός σύγχρονου χώρου αγορών σε συνδυασμό με την αισθητική άνεσης που προσφέρει ένα κατάστημα στον χώρο αναχωρήσεων του αεροδρομίου.

Κύριος στόχος κατά την σχεδιαστική διαδικασία ήταν η ανάδειξη των πολλαπλών και διαφορετικών ειδών που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο χώρο των καταστημάτων, να είναι διακριτά μεταξύ τους, δημιουργώντας παράλληλα ένα ενιαίο σύνολο όπου τα προϊόντα κυριαρχούν και συγχέονται.

Τα καταστήματα βρίσκονται εντός του χώρου αναχωρήσεων του αερολιμένα και εκτείνονται σε χώρους των 180τ.μ. και 75τ.μ. αντίστοιχα. Ο σχεδιασμός των δαπέδων, της οροφής και των επίπλων των καταστημάτων παραπέμπουν στην μεσογειακή κουλτούρα μέσα από τα στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί καθώς και τα χρώματα γκρι και καφέ της ελιάς.

Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, εσωτερική τρισδιάστατη απεικόνιση ν Ειδών Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, εσωτερική τρισδιάστατη απεικόνιση

Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, εσωτερική τρισδιάστατη απεικόνιση Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, εσωτερική τρισδιάστατη απεικόνιση

Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, εσωτερική τρισδιάστατη απεικόνιση Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, εσωτερική τρισδιάστατη απεικόνιση

Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, εξωτερική τρισδιάστατη απεικόνιση Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, τομές καταστημάτων

Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, όψεις καταστημάτων Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, κάτοψη γενική διάταξη Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, κάτοψη δάπεδα καταστημάτων Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών, άνοψη και ψευδοροφές καταστημάτων