Παράταση μέχρι 8 Μαΐου 2017 η τακτοποίηση για τα αυθαίρετα

Παράταση μέχρι 8 Μαΐου 2017 η τακτοποίηση για τα αυθαίρετα

Νέος νόμος αυθαιρέτων

Ο νέος νόμος αυθαιρέτων τελεί υπό δημόσια διαβούλευσή και αναμένεται να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Νόμο 4178/13 που παρατάθηκε έως και των Φεβρουάριο του 2017. Παρακάτω συγκεντρώσαμε  τα σημαντικά χαρακτηριστικά του νέου νόμου όπως αυτά καταγράφονται στο νέο σχέδιο Νόμου.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Η διάταξη του νόμου επεκτείνει την υποχρέωση για βεβαιώσεις μηχανικών ακόμη και σε περιπτώσεις αποδοχής κληρονομιάς όπως και ενοικίασης ακινήτων. Σε περίπτωση εντοπισμού της αυθαιρεσίας, ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να νομιμοποιήσει πρώτα το αυθαίρετο και στη συνέχεια να πάρει την βεβαίωση από το μηχανικό ώστε να πραγματοποιηθεί η αποδοχή κληρονομιάς ή ενοικίαση.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Προβλέπεται άμεση κατεδάφιση για αυθαίρετα που εντοπίζονται από τους ελέγχους που θα φροντίσει να διεξάγει νέα αρμόδια αρχή Παρατηρητών. Ταυτόχρονα, το πρόστιμο ανέγερσης εκτοξεύεται στο 100% της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου, και στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στο 150%. Επίσης προβλέπεται μεταβολή του προστίμου διατήρησης από το 5% που είναι σήμερα στο 50%.

Αύξηση κατά 10% στο πρόστιμο θα επιβληθεί εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή – χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νέου νόμου από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018 και κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή – χρήση υπαχθεί μετά την 09/02/2018.

ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ

– Αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων σε 80 από 60 που είναι σήμερα

– Μείωση των προστίμων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

– «πάγωμα» για δύο χρόνια των δόσεων για τους ανέργους – δικαιούχους κοινωνικού επιδόματος, οι οποίοι θα πληρώνουν μόνο το παράβολο

– Εκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, και 10% σε περίπτωση καταβολής του 30% του συνολικού ποσού, όπως ισχύει μέχρι σήμερα

– Μείωση κατά 40% των προστίμων προβλέπονται για αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης

– Μείωση κατά 70% για όσα ακίνητα χρειάζονται στατική ενίσχυση,

– Μείωση κατά 40% (από 20%) του προστίμου για κτίσματα που αποπερατώθηκαν από το 1983 έως το 1993.

– Το ΥΠΕΝ πρόκειται να εισηγηθεί επίσης τη νομιμοποίηση με 500 ευρώ όλων των αυθαιρέτων σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο υπό διαμόρφωση νόμος αγγίζει για πρώτη φορά την εξ αδιαιρέτου δόμηση. Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάζουν να δώσουν το δικαίωμα σε όλους τους ιδιοκτήτες ενός αυθαίρετου κτίσματος, να δηλώσουν το ποσοστό που τους αναλογεί χωρίς τη συμφωνία όλων των συνδικαιούχων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Εισάγεται ο θεσμός της «Ταυτότητας Κτιρίων» βάσει του οποίου θα πρέπει όλοι οι πολίτες με τη βοήθεια μηχανικού να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο με τα στοιχεία του κτιρίου που έχουν στην κατοχή τους. Όλοι οι πολίτες έχουν προθεσμία 5 χρόνια ώστε να συμπληρώσουν την «Ταυτότητα Κτιρίου, με σκοπό το κράτος να αποκτήσει σαφή εικόνα για όλα τα κτίρια (δημόσια και ιδιωτικά) στη χώρα. Στα όλα τα κτίρια θα πραγματοποιείται επανέλεγχος ανά 5, 7 και 8 χρόνια ανάλογα με την κατηγορία κτιρίου.

Καλέστε μας στο 2392 066 066 για να να ενημερωθείτε σχετικά με τον υφιστάμενο και νέο νόμο αυθαιρέτων, καθώς και το κόστος τακτοποίησης του ακινήτου σας 

Θα θέλατε να ενημερώνεστε με νέα που αφορούν το σπίτι ή την επιχείρησή σας

Πρόσφατα

Κατηγορίες

Παράταση υποβολής δηλώσεων Κτηματολογίου Θερμαϊκού και Θέρμης

Παράταση υποβολής δηλώσεων Κτηματολογίου Θερμαϊκού και Θέρμης

Νέος νόμος αυθαιρέτων

Ο νέος νόμος αυθαιρέτων τελεί υπό δημόσια διαβούλευσή και αναμένεται να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Νόμο 4178/13 που παρατάθηκε έως και των Φεβρουάριο του 2017. Παρακάτω συγκεντρώσαμε  τα σημαντικά χαρακτηριστικά του νέου νόμου όπως αυτά καταγράφονται στο νέο σχέδιο Νόμου.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Η διάταξη του νόμου επεκτείνει την υποχρέωση για βεβαιώσεις μηχανικών ακόμη και σε περιπτώσεις αποδοχής κληρονομιάς όπως και ενοικίασης ακινήτων. Σε περίπτωση εντοπισμού της αυθαιρεσίας, ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να νομιμοποιήσει πρώτα το αυθαίρετο και στη συνέχεια να πάρει την βεβαίωση από το μηχανικό ώστε να πραγματοποιηθεί η αποδοχή κληρονομιάς ή ενοικίαση.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Προβλέπεται άμεση κατεδάφιση για αυθαίρετα που εντοπίζονται από τους ελέγχους που θα φροντίσει να διεξάγει νέα αρμόδια αρχή Παρατηρητών. Ταυτόχρονα, το πρόστιμο ανέγερσης εκτοξεύεται στο 100% της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου, και στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στο 150%. Επίσης προβλέπεται μεταβολή του προστίμου διατήρησης από το 5% που είναι σήμερα στο 50%.

Αύξηση κατά 10% στο πρόστιμο θα επιβληθεί εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή – χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νέου νόμου από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018 και κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή – χρήση υπαχθεί μετά την 09/02/2018.

ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ

– Αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων σε 80 από 60 που είναι σήμερα

– Μείωση των προστίμων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

– «πάγωμα» για δύο χρόνια των δόσεων για τους ανέργους – δικαιούχους κοινωνικού επιδόματος, οι οποίοι θα πληρώνουν μόνο το παράβολο

– Εκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, και 10% σε περίπτωση καταβολής του 30% του συνολικού ποσού, όπως ισχύει μέχρι σήμερα

– Μείωση κατά 40% των προστίμων προβλέπονται για αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης

– Μείωση κατά 70% για όσα ακίνητα χρειάζονται στατική ενίσχυση,

– Μείωση κατά 40% (από 20%) του προστίμου για κτίσματα που αποπερατώθηκαν από το 1983 έως το 1993.

– Το ΥΠΕΝ πρόκειται να εισηγηθεί επίσης τη νομιμοποίηση με 500 ευρώ όλων των αυθαιρέτων σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο υπό διαμόρφωση νόμος αγγίζει για πρώτη φορά την εξ αδιαιρέτου δόμηση. Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάζουν να δώσουν το δικαίωμα σε όλους τους ιδιοκτήτες ενός αυθαίρετου κτίσματος, να δηλώσουν το ποσοστό που τους αναλογεί χωρίς τη συμφωνία όλων των συνδικαιούχων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Εισάγεται ο θεσμός της «Ταυτότητας Κτιρίων» βάσει του οποίου θα πρέπει όλοι οι πολίτες με τη βοήθεια μηχανικού να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο με τα στοιχεία του κτιρίου που έχουν στην κατοχή τους. Όλοι οι πολίτες έχουν προθεσμία 5 χρόνια ώστε να συμπληρώσουν την «Ταυτότητα Κτιρίου, με σκοπό το κράτος να αποκτήσει σαφή εικόνα για όλα τα κτίρια (δημόσια και ιδιωτικά) στη χώρα. Στα όλα τα κτίρια θα πραγματοποιείται επανέλεγχος ανά 5, 7 και 8 χρόνια ανάλογα με την κατηγορία κτιρίου.

Καλέστε μας στο 2392 066 066 για να να ενημερωθείτε σχετικά με τον υφιστάμενο και νέο νόμο αυθαιρέτων, καθώς και το κόστος τακτοποίησης του ακινήτου σας 

Θα θέλατε να ενημερώνεστε με νέα που αφορούν το σπίτι ή την επιχείρησή σας

Πρόσφατα

Κατηγορίες

Τι προβλέπεται από τον νέο Νόμο αυθαιρέτων!

Τι προβλέπεται από τον νέο Νόμο αυθαιρέτων!

Νέος νόμος αυθαιρέτων

Ο νέος νόμος αυθαιρέτων τελεί υπό δημόσια διαβούλευσή και αναμένεται να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Νόμο 4178/13 που παρατάθηκε έως και των Φεβρουάριο του 2017. Παρακάτω συγκεντρώσαμε  τα σημαντικά χαρακτηριστικά του νέου νόμου όπως αυτά καταγράφονται στο νέο σχέδιο Νόμου.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Η διάταξη του νόμου επεκτείνει την υποχρέωση για βεβαιώσεις μηχανικών ακόμη και σε περιπτώσεις αποδοχής κληρονομιάς όπως και ενοικίασης ακινήτων. Σε περίπτωση εντοπισμού της αυθαιρεσίας, ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να νομιμοποιήσει πρώτα το αυθαίρετο και στη συνέχεια να πάρει την βεβαίωση από το μηχανικό ώστε να πραγματοποιηθεί η αποδοχή κληρονομιάς ή ενοικίαση.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Προβλέπεται άμεση κατεδάφιση για αυθαίρετα που εντοπίζονται από τους ελέγχους που θα φροντίσει να διεξάγει νέα αρμόδια αρχή Παρατηρητών. Ταυτόχρονα, το πρόστιμο ανέγερσης εκτοξεύεται στο 100% της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου, και στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στο 150%. Επίσης προβλέπεται μεταβολή του προστίμου διατήρησης από το 5% που είναι σήμερα στο 50%.

Αύξηση κατά 10% στο πρόστιμο θα επιβληθεί εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή – χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νέου νόμου από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018 και κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή – χρήση υπαχθεί μετά την 09/02/2018.

ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ

– Αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων σε 80 από 60 που είναι σήμερα

– Μείωση των προστίμων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

– «πάγωμα» για δύο χρόνια των δόσεων για τους ανέργους – δικαιούχους κοινωνικού επιδόματος, οι οποίοι θα πληρώνουν μόνο το παράβολο

– Εκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, και 10% σε περίπτωση καταβολής του 30% του συνολικού ποσού, όπως ισχύει μέχρι σήμερα

– Μείωση κατά 40% των προστίμων προβλέπονται για αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης

– Μείωση κατά 70% για όσα ακίνητα χρειάζονται στατική ενίσχυση,

– Μείωση κατά 40% (από 20%) του προστίμου για κτίσματα που αποπερατώθηκαν από το 1983 έως το 1993.

– Το ΥΠΕΝ πρόκειται να εισηγηθεί επίσης τη νομιμοποίηση με 500 ευρώ όλων των αυθαιρέτων σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο υπό διαμόρφωση νόμος αγγίζει για πρώτη φορά την εξ αδιαιρέτου δόμηση. Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάζουν να δώσουν το δικαίωμα σε όλους τους ιδιοκτήτες ενός αυθαίρετου κτίσματος, να δηλώσουν το ποσοστό που τους αναλογεί χωρίς τη συμφωνία όλων των συνδικαιούχων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Εισάγεται ο θεσμός της «Ταυτότητας Κτιρίων» βάσει του οποίου θα πρέπει όλοι οι πολίτες με τη βοήθεια μηχανικού να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο με τα στοιχεία του κτιρίου που έχουν στην κατοχή τους. Όλοι οι πολίτες έχουν προθεσμία 5 χρόνια ώστε να συμπληρώσουν την «Ταυτότητα Κτιρίου, με σκοπό το κράτος να αποκτήσει σαφή εικόνα για όλα τα κτίρια (δημόσια και ιδιωτικά) στη χώρα. Στα όλα τα κτίρια θα πραγματοποιείται επανέλεγχος ανά 5, 7 και 8 χρόνια ανάλογα με την κατηγορία κτιρίου.

Καλέστε μας στο 2392 066 066 για να να ενημερωθείτε σχετικά με τον υφιστάμενο και νέο νόμο αυθαιρέτων, καθώς και το κόστος τακτοποίησης του ακινήτου σας 

Θα θέλατε να ενημερώνεστε με νέα που αφορούν το σπίτι ή την επιχείρησή σας

Πρόσφατα

Κατηγορίες

Πάρτε τον έλεγχο της εξοικονόμησης στα χέρια σας

Πάρτε τον έλεγχο της εξοικονόμησης στα χέρια σας

Καθώς το κόστος ενέργειας ανεβαίνει ενώ τα εισοδήματα μειώνονται, γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Παρόλο που το άμεσο κίνητρο για να περιορίσουμε την κατανάλωση ρεύματος επιβάλλεται από το κόστος της ζωής και από την τσέπη μας, υπάρχουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για εμάς και την υγεία μας, αλλά για την οικογένεια μας, τους συνανθρώπους μας και το περιβάλλον.

8. Κουφώματα

Κουφώματα

Αν το σπίτι σας δεν έχει κατασκευαστεί πρόσφατα, είναι πολύ πιθανό μέρος της θερμότητας του ακινήτου σας να διαφεύγει μέσο του πλαισίου της πόρτας και των παραθύρων σας καθώς και της καμινάδας. Σφραγίστε χαραμάδες και ανοίγματα για να αποφύγετε την απώλεια θερμότητας προς το περιβάλλον που αναλογεί σε ένα ποσό έως και €40 ετησίως. Η αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά, μπορεί να σας μειώσει τους λογαριασμούς σας ως και 15%, όμως μία τέτοια επένδυση είναι πολυδάπανη και με μακροχρόνια απόσβεση. Ανάλογα την περίπτωση, τα χρήματα που θα επενδύσετε στην αντικατάσταση κουφωμάτων θα σας επιστραφούν σε 4 έως και 15 χρόνια.

7. Φυτά

Φυτά

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στις μέρες, μας προσπαθούν να εξοικονομήσουν ενέργεια με οποιοδήποτε τρόπο αγνοώντας όμως τα πλεονεκτήματα της φύτευσης ενός δέντρου. Ένας καλά σχεδιασμένος περιβάλλων χώρος ενός ακινήτου δεν προσδίδει μόνο  αισθητική  στο σπίτι σας. Η σωστή τοποθέτηση δέντρων γύρω από το σπίτι μπορεί να εξοικονομήσει μεταξύ €100 και €250 ετησίως, παρέχοντας προστασία από τον άνεμο, σκιά και δροσερό αέρα, ενώ προσθέτει ομορφιά καθώς και προστασία της ιδιωτικής ζωής.

6. Φωτισμός

Φωτισμός

Η αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών πυρακτώσεως και αλογόνου με LED ή  και συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) θα σας εξοικονομήσει έως και €40 ετησίως. Αν και οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού καθώς και οι LED έχουν μεγαλύτερο κόστος αγοράς,  χρησιμοποιούν έως και 80% λιγότερη ενέργεια για να παράγουν την ίδια ποσότητα φωτός ενώ η διάρκεια ζωής τους είναι 10 φορές μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι θα τους αλλάζετε σπάνια και έτσι θα είναι πιο αποδοτικοί μακροπρόθεσμα. Μία τέτοια επένδυση για το μέσο νοικοκυριό υπολογίζεται στα €100.

5. Αυτοπαραγωγή ενέργειας

solar-panels

Μετά την ωρίμανση της αγοράς των φωτοβολταικών συστημάτων τα τελευταία χρόνια πλέον από την απλή πώληση παραγόμενου ρεύματος στη ΔΕΗ, έχουμε περάσει  στο net metering με φωτοβολταίκά. Το net metering σου δίνει την δυνατότητα να παράγεις το ρεύμα που καταναλώνεις, εάν υπάρχει περίσσευμα, το δίνεις στη ΔΕΗ για να το πάρεις πίσω το βράδυ. Σε μία χώρα με τόσους μήνες ηλιοφάνειας μία τέτοια επιλογή αποτελεί μονόδρομο για κάθε ακίνητο.

4. Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών

Ηλεκτρικές συσκευές

Οι οικιακές συσκευές αναλογούν στο 13% περίπου κατά μέσο όρο στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι νέου τύπου ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιούν 10-30%  λιγότερη ενέργεια από τις παλαιότερες συσκευές ως αποτέλεσμα την περαιτέρω εξοικονόμηση χρημάτων.

3. Ζεστό νερό

Ζεστό νερό χρήσης

Το ζεστό νερό αντιστοιχεί στο   14% έως 25% της ενέργειας που καταναλώνετε στο σπίτι σας. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του συστήματος παραγωγής ζεστού νερού έτσι ώστε να μην ξεπερνά τους 60C. Σκεφτείτε την εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη για την δωρεάν παραγωγή ζεστού νερού, το κόστος της επένδυσης σας θα σας επιστραφεί μέσω της μείωσης των λογαριασμών από 2 έως και 4 χρόνια.

2. Θερμομόνωση

Θερμομόνωση

Η κατάλληλη θερμομόνωση του σπιτιού σας, μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 40% από τις δαπάνες του λογαριασμού θέρμανσης και ψύξης. Εάν κατοικείτε στον τελευταίο όροφο μίας πολυκατοικίας ή σε μονοκατοικία, περίπου το ένα τρίτο της θέρμανσης σας διαφεύγει μέσω της οροφής. Συνδυάστε την μόνωση οροφής με την θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων για να έχετε το ιδανικό αποτέλεσμα.

1. Θερμοστάτες-Θερμοστατικές Κεφαλές

Θερμοστάτης

Η θέρμανση αναλογεί στο30% των λογαριασμών σας.  Η εγκατάσταση  και η αποτελεσματική χρήση ενός προγραμματιζόμενου θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την χρήση  θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα, θα μπορούσε να μειώσει από €70 έως και €200 το χρόνο σε ένα μέσο σπίτι.

Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης, ρυθμίζει αυτόματα την λειτουργία της θέρμανσης του σπιτιού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, κρατώντας το ζεστό μόνο όταν πρέπει και μειώνοντας έτσι  έως και 13%  τις δαπάνες θέρμανσης.Μία θερμοστατική κεφαλή, σας δίνει την δυνατότητα να θερμαίνετε τους χώρους του σπιτιού που χρειάζεστε και στην θερμοκρασία που επιθυμείτε.

*Κάθε βαθμός άνω των 20C αυξάνει  το λογαριασμό θέρμανσής σας έως και 10%.

Καλέστε μας σήμερα στο 2392 066 066 για να λάβετε προτάσεις και συμβουλές για τον δικό σας χώρο καθώς και τεχνοοικονομικές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

Θα θέλατε να ενημερώνεστε με νέα που αφορούν το σπίτι ή την επιχείρησή σας


 

 

 

 

Πρόσφατα

Κατηγορίες

Συμβουλές για το φωτισμό στο σπίτι που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου!

Συμβουλές για το φωτισμό στο σπίτι που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου!

lamp

Το στυλ που θα επιλέξουμε σε φωτιστικό είναι σίγουρα σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το επίπεδο φωτισμού που θα έχει ένας λαμπτήρας. Ο τρόπος που φωτίζεται ένα δωμάτιο αλλάζει εντελώς το χώρο, έχοντας πολλαπλές πηγές φωτισμού σας επιτρέπει να ελέγχετε την ατμόσφαιρα, τη διάθεση και το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δωμάτιο αυτό. Ταυτόχρονα ρυθμίζοντας τις πηγές φωτισμού με ένα ροοστάτη «dimmer» καθιστά απίστευτα εύκολο να αλλάξει το επίπεδο της φωτεινότητας όσο συχνά θέλετε. Ας δούμε όμως μερικές συμβουλές που θα κάνουν τους χώρους σας να δείχνουν τελείως διαφορετικά μόνο μέσο του φωτισμού.

scandinavian-living-room

1) Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα επιδαπέδιου και επιτραπέζιου φωτισμού.

Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου σας, σχεδόν πάντα συνιστάται τόσο ο επιδαπέδιος όσο και ο επιτραπέζιος φωτισμός. Κάθε φωτιστικό παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον ενώ ταυτόχρονα προσθέτει στο συνολικό σχεδιασμό του χώρου. Τα φωτιστικά σας δίνουν την ευκαιρία να προσθέσετε κάτι επιπλέον σε ένα χώρο – είτε πρόκειται για λάμψη, για  χρώμα, για τέχνη ή απλά την προσωπική σας σφραγίδα.

contemporary-living-room

beach-style-living-room

2) Επιλέξτε το σωστό μέγεθος

Ο φωτισμός οροφής προσθέτει μία φανταστική νότα στο χώρο σας όταν υλοποιείται σωστά. Εξετάστε το μέγεθός και το σκοπό του φωτιστικού, κυρίως όταν προορίζεται για ένα καθιστικό ή το σαλόνι σας. Ένα διάτρητο γεωμετρικό φωτιστικό μπορεί αλλάξει το χώρο με το στυλ του, τις σκιές που δημιουργεί στην οροφή και τους περιμετρικούς τοίχους, ενώ ταυτόχρονα να εστιάσει το φωτισμό σε ένα μέρος του χώρου σας χωρίς απαραίτητα να αποτελεί την μοναδική πηγή φωτισμού στο δωμάτιο. Ένα επιδαπέδιο φωτιστικό δίπλα στον καναπέ μπορεί να αποτελέσει μία ζεστή συμπληρωματική πηγή φωτισμού ενώ ταυτόχρονα δύναται να διατηρήσει τα επίπεδα του φωτισμού χαμηλά και να δώσει την εντύπωση ενός περιορισμένου και προσωποποιημένου χώρου γύρο σας.

bedroom3) Μην φοβάστε να αναμίξετε και να ταιριάξετε τα χρώματα.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, όταν πρόκειται για λαμπτήρες και φωτιστικά. Υπάρχουν μόνο προτάσεις, που στο τέλος καταλήγουν στην απόφαση που αφορά σε εσάς και στο τι είναι καλύτερο για τον τρόπο ζωής σας και τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Ένα δωμάτιο μπορεί να αναδείξει την προσωπικότητα του και το δικό του ενδιαφέρον. Δωμάτια με μερικά αταίριαστα στοιχεία. Το ψηλό φωτιστικό δαπέδου με διαφορετικό χρώμα από τις φωτεινές μπλε λυχνίες κομοδίνου, προσδίδει μία διαφορετική άποψη. Δεν είναι μόνο το φωτιστικό δαπέδου που συνδυάζεται με το σύνολο των χρωμάτων του χώρου και τα μαξιλάρια, αλλά επίσης ο σκοπός που εξυπηρετεί η ύπαρξή του στο χώρο που αφορά στο φωτισμό του καθιστικού, καθιστώντας το το ιδανικό μέρος για να διαβάσετε ένα περιοδικό χωρίς άλλα φώτα. Τα πορτατίφ ανάβουν και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού δίνοντας σας την δυνατότητα επιπέδου φωτισμού με ελεγχόμενο τρόπο.

contemporary-living-room-14) Επιλέξτε σωστά ένα επιτραπέζιο φωτιστικό.

Δεν υπάρχουν πολλοί καθιερωμένοι κανόνες σχεδιασμού, αλλά ένας βασικός αφορά στο ότι δεν θα πρέπει να είστε σε θέση να δείτε το λαιμό του λαμπτήρα, ή την υποδοχή λαμπτήρα, από όρθια ή καθιστή θέση. Αν  μπορείτε, τότε το φωτιστικό είναι πιθανώς ακατάλληλο για το τραπέζι ή το κομοδίνο που το έχετε τοποθετήσει. Η λάμψη ενός γυμνού λαμπτήρα δεν  είναι ευχάριστη για κανέναν.

Ένα ψηλό επιτραπέζιο φωτιστικό μπορεί να  δώσει σε ένα δωμάτιο μία ιδιαίτερη κομψότητα. Το όμορφο κρεμ επιτραπέζιο φωτιστικό της φωτογραφίας ίσως είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα περίμενε κανείς για ένα κομψό τραπεζάκι, αλλά λειτουργεί τόσο αρμονικά λόγω του κλασικού σχήματος του και του ουδέτερου χρώματος. Αν βρείτε μια μεγάλη βάση του φωτιστικού που σας άρεσε μην διστάσετε να την αγοράσετε, απλά συνδυάστε με την κατάλληλη απόχρωση καλύμματος το οποίο δεν θα σας επιτρέπει να βλέπετε απευθείας την λάμπα.

tropical-living-room

5) Αφήστε το φωτιστικό σας να δηλώσει την προσωπικότητά σας

Το επιτραπέζιο φωτιστικό της φωτογραφίας μπορεί να είναι πολύ μικρότερο από εκείνο της προηγούμενης, αλλά έχει εξίσου έντονη παρουσία με ένα μεγαλύτερο φωτιστικό, λόγω σκληρού μαύρου αμπαζούρ και της λαμπερής βάσης χαλκού. Είναι ένα τόσο μικρό αντικείμενο στο χώρο που κάνει μια μεγάλη δήλωση.

mediterranean-living-room

6)  Δοκιμάστε την ανάμειξη διαφορετικών στυλ φωτιστικών.

Σε αυτό το εκπληκτικό σπίτι, η ασυμφωνία επιτραπέζιο και επιδαπέδιου φωτιστικού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αρμονικής συνεργασίας. Πολλοί άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια στερεότυπη προσέγγιση για το σχεδιασμό έτσι ώστε να επιτευχθεί το είδος της πολυτέλειας που αρμόζει σε ένα χώρο. Σαφώς, αυτό δεν είναι αλήθεια. Όταν κοιτάς αυτό το δωμάτιο ως σύνολο, τα πάντα κάνουν κλικ, όλα είναι στη σωστή της θέση, αλλά τίποτα δεν είναι ταιριάζει απόλυτα με το άλλο.

Κοιτάζοντας το φωτισμό ξεχωριστά, μπορείτε να εκπλαγείτε από το πόσο όμορφα και αρμονικά μπορεί να συνδυαστεί ένα ισπανικό φωτιστικό οροφής  με ύφος και στυλ ενός κάστρου μιας άλλης εποχής με ένα κλασικό φωτιστικό δαπέδου. Κατά την επιλογή κάθε στοιχείου στο χώρο σας, κοιτάξτε το δωμάτιο στο σύνολό του.

modern7) Σκεφτείτε τι είδους φωτισμού θέλετε.

Είμαι ένας αφοσιωμένος οπαδός των επιδαπέδιων φωτιστικών. Είναι θεατρικά, όμορφα, και προσφέρουν εκπληκτικά ζεστό και διάχυτο φως, ενώ προσθέτουν μια άμεση επαφή του μοντέρνο.  Είναι καλύτερο να τα τοποθετούμε σε μια γωνία, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη έξοδος και είσοδος στο καθιστικό. Ο τρόπος που συνδυάζεται  το επιτραπέζιο με το επιδαπέδιο φωτιστικό είναι πολύ ενδιαφέρων, το μικρότερο θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για ανάγνωση ή πιο ζεστό φωτισμό, ενώ το μεγαλύτερο φωτιστικό να φωτίσει το σύνολο του χώρου.

contemporary-living-room-2

8) Μάθετε τα πάντα για τα φωτιστικάcontemporary-living-room-2


 

Σκεφτείτε το μέγεθος.Ένα γιγαντιαίο φωτιστικό δαπέδου πάνω από μία μικρή καρέκλα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αρμονικά. Ωστόσο, μια μεγαλύτερη μεσαιωνική βάση με ένα σύγχρονο αμπαζούρ θα ήταν μία τέλεια επιλογή δίπλα σε ένα μεγάλο κάθισμα. Το ίδιο ισχύει και για τα μικροσκοπικά επιτραπέζια φωτιστικά. Αν το καθιστικό σας είναι μεγάλο, ψάξτε για μεσαίες και μεγάλες βάσεις φωτιστικών.

Κατανοήστε ότι τα υφάσματα αμπαζούρ είναι ζωτικής σημασίας. Αν σας αρέσει η ιδέα ενός πιο διάχυτου φωτισμού, προτιμήστε τα λινά υφάσματα, αν θέλετε περισσότερο φως, μία προτεινόμενη επιλογή είναι το λευκό. Για περισσότερη ατμόσφαιρα στο χώρο, σχεδόν οποιοδήποτε ύφασμα είναι κατάλληλο, αλλά να έχετε κατά νου και τις ανάγκες καθαρισμού των υφασμάτων. Τα πλισέ μεταξωτά και βαμβακερά λειτουργούν ως μαγνήτης για την σκόνη.

Τοποθετήστε το φωτιστικό σας σωστά. Η λεπτομέρεια κάνει την διαφορά! Εάν η πρίζα σας είναι στην άλλη πλευρά του δωματίου μην προσπαθήσετε να τρέξετε ένα καλώδιο σε κοινή θέα. Όχι μόνο είναι επικίνδυνο, αλλά φαίνεται ημιτελές και αντιαισθητικό. Είτε επενδύστε σε μία νέα σύνδεση πρίζας εκεί που την επιθυμείτε  ή τοποθετήστε ένα φωτιστικό οροφής για να σας δώσει περισσότερο φωτισμό στο χώρο.

Θα θέλατε να ενημερώνεστε με νέα που αφορούν το σπίτι ή την επιχείρησή σας


 

 

 

 

Πρόσφατα

Κατηγορίες

Ένας έξυπνος θερμοστάτης για οικονομία στη θέρμανση

Ένας έξυπνος θερμοστάτης για οικονομία στη θέρμανση

Θερμοστάτες

Θερμοστάτης Google Nest

Η Google επενδύει πολύ στην εξέλιξη   των συστημάτων «ΙοΤ» και λανσάρει την είδη τον θερμοστάτη 3της γενιάς «Nest Thermostat» . Ο έξυπνος θερμοστάτης ελέγχει και προσαρμόζει την θερμοκρασία του χώρου χωρίς να απαιτεί κάποιο προγραμματισμό ή χειροκίνητη ρύθμιση λειτουργίας.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Ο θερμοστάτης επιτρέπει στους χρήστες ενός νοικοκυριού να δημιουργήσουν τις δικές τους ιδανικές συνθήκες. Για παράδειγμα όταν όλοι απουσιάζουν από το σπίτι, ο θερμοστάτης θα κλείσει αυτόματα την θέρμανση, αντίστοιχα όταν ένας μέλος της οικογένειας επιστρέφει, ο θερμοστάτης θα ανοίξει αυτόματα την θέρμανση και το σπίτι θα έχει την κατάλληλη θερμοκρασία κατά την άφιξή του.

Για το προγραμματισμό του θερμοστάτη δεν απαιτείται μεταπτυχιακό, ο google θέλοντας να διευκολύνει την καθημερινότητα μας έφτιαξε ένα έξυπνο αλγόριθμο με τον οποίο ο θερμοστάτης αυτό-προγραμματίζεται , έτσι σε λίγες μέρες θα έχει μάθει και θα προσαρμοστεί στη δική μας καθημερινότητα, την ώρα που πηγαίνουμε για ύπνο, που ξυπνάμε, που φεύγουμε και επιστρέφουμε  στο σπίτι.

Σχολεία

Σίγουρα δείχνει πολύ όμορφο για να το έχει κάποιος στο χώρο του είναι όμως λειτουργικό και εκτός από κάποιες ευκολίες και τις δυνατότητες απομακρυσμένων ρυθμίσεων μέσω κινητού που μπορούμε να παινευόμαστε στους φίλους μας αξίζει πραγματικά η αναβάθμιση; Η Nest ισχυρίζεται ότι μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό σας κατά 10-12% που για μία ελληνική οικογένεια μπορεί να μεταφραστεί σε τουλάχιστον 60€-70€ τον χρόνο (πολύ μεγαλύτερες τιμές για αυτούς που χρησιμοποιούν λέβητες πετρελαίου) μέσο της έξυπνης διαχείρισης και της αποφυγής λειτουργίας θέρμανσης όταν λείπουμε από το σπίτι.

Ο nest δεν είναι πάντως ο πιο εξελιγμένος θερμοστάτης με πλούσια χαρακτηριστικά και δεν έχει δυνατότητα ελέγχου πολλαπλών χώρων όπως οι ανταγωνιστές της αλλά σίγουρα είναι η πιο απλή και εύκολη λύση για διαμερίσματα και χρήστες που θα ήθελαν μία έξυπνη διαχείριση στην θέρμανση του σπιτιού τους.

Δείτε το video

Περισσότερες πληροφορίες: Nest

Θα θέλατε να ενημερώνεστε με νέα που αφορούν το σπίτι ή την επιχείρησή σας

Πρόσφατα

Κατηγορίες

Τέσσερις μήνες παράταση τα αυθαίρετα

Τέσσερις μήνες παράταση τα αυθαίρετα

 

Αυθαίρετα
Αυθαίρετα

Τέσσερις μήνες παράταση πήρε ο ισχύων νόμος για τα αυθαίρετα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Περιβάλλοντος, ο νέος νόμος που ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό το υπουργείο αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέσα στον Νοέμβριο.

Ωστόσο, επειδή θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου νόμου το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( ΤΕΕ) – που δέχεται τις δηλώσεις τακτοποίησης των αυθαιρέτων-, αλλά και να ενημερωθούν μηχανικοί και πολίτες για τις νέες ρυθμίσεις, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί παράταση έως τις 8 Φεβρουαρίου 2017 προκειμένου όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θέλουν να δηλώσουν τα ακίνητά τους να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να επιλέξουν με ποιον νόμο θα τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες στα ακίνητά τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αν η προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ γίνει πιο γρήγορα, τότε, ενδέχεται ο χρόνος της παράτασης να μειωθεί.

Πηγή: Τα Νέα,   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/10/2017

Θα θέλατε να ενημερώνεστε με νέα που αφορούν το σπίτι ή την επιχείρησή σας

Πρόσφατα

Κατηγορίες

Κτηματολόγιο σε περιοχές Δ. Θέρμης & Θερμαϊκου

Κτηματολόγιο σε περιοχές Δ. Θέρμης & Θερμαϊκου

ktimatologio

Ξεκινά τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (703/6/27-9-2016) με την οποία καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων  των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων α) Αγγελοχωρίου, Επανομής και Ν. Μηχανιώνας του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού και β) Αγ. Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου του Καλλικρατικού Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Θα θέλατε να ενημερώνεστε με νέα που αφορούν το σπίτι ή την επιχείρησή σας

Πρόσφατα

Κατηγορίες

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

assets_large_t_942_43925566_type13031

 

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της υποχρεωτικής διαδικασίας ηλεκτρονικής καταγραφής των δημοσίων και ιδιωτικών ακινήτων της χώρας υπάρχουσα και πραγματική τους κατάσταση, δίδοντας σε πρώτη φάση οριστικές λύσεις ιδιοκτησίας στα περίπου 500.000 αυθαίρετα που βρίσκονται σε φάση τακτοποίησης.

Κατά τη διαδικασία αυτή δημιουργείται ένας οργανωμένος ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ακίνητο, με πλήρη καταγραφή των στοιχείων του, των σχεδίων αλλά και των προβλημάτων αυτού. Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης προστατεύεται από προβλήματα πολεοδομικής νομιμότητας του ακινήτου που έχουν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, τα οποία παρουσιάζονται σχεδόν καθημερινά με την σημερινή διαδικασία των μεταβιβάσεων, και τα οποία ο πολίτης συχνά αγνοεί.  Μόλις τεθεί σε λειτουργία, θα αποτελέσει βασικό συστατικό στοιχείο της αγοράς και πώλησης  ακινήτων.

 

Θα θέλατε να ενημερώνεστε με νέα που αφορούν το σπίτι ή την επιχείρησή σας

Πρόσφατα

Κατηγορίες

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 2017

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 2017

 

Ενεργειακό σπίτι
Ενεργειακό σπίτι

Σε 40.000 ιδιοκτήτες κατοικιών που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, θα απευθύνεται το νέο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», τον σχεδιασμό του οποίου επεξεργάζεται το επιτελείο του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός αυξάνεται σε 25.000 ευρώ από 15.000 ευρώ ενώ θα γίνει επικαιροποίηση του καταλόγου και της τιμολόγησης προϊόντων και θα επιδιωχθεί η μείωση δικαιολογητικών, όπως και η κατάργηση της τιμής ζώνης ως κριτηρίου.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα αφορούν:

• θερμομόνωση
• συστήματα σκίασης
• κουφώματα
• υαλοπίνακες
• κεντρικό σύστημα θέρμανσης
• ατομικά συστήματα θέρμανσης
• αντλίες θερμότητας
• συστήματα αυτοματισμών
• φωτοβολταικά συστήματα (για αυτοκατανάλωση)
• ηλιοθερμικά συστήματα

Θα θέλατε να ενημερώνεστε με νέα που αφορούν το σπίτι ή την επιχείρησή σας

Πρόσφατα

Κατηγορίες