Ενεργειακό Πιστοποιητικό Κτιρίου

Ενεργειακό Πιστοποιητικό Κτιρίου

Ενεργειακό σπίτι

Απαραίτητο το Ενεργειακό Πιστοποιητικό 

Τα τελευταία χρόνια η έννοια του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι πλέον γνώριμη σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Σύμφωνα με το Θεσμικό πλαίσιο, κατά την διαδικασία μεταβίβασης καθώς και της ενοικίασης ακινήτων είναι υποχρεωτική η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, κάτι όμως που δεν θα έπρεπε να λαμβάνεται δογματικά μόνο στις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις. Ένα Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης δεν θα έπρεπε να αποτελεί ένα επιπρόσθετο μέρος μίας ήδη πολύπλοκης γραφειοκρατικής διαδικασίας αλλά ουσιαστική προδιαγραφή για την πώληση ή την ενοικίαση ενός ακινήτου όπως θα γινόταν ανάλογα για την αγορά ενός αυτοκινήτου ή μίας ηλεκτρικής συσκευής όπου και λαμβάνουμε υπόψιν το κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Το ίδιο οφείλει να σκεφτεί και ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου ο οποίος καλείται να πληρώσει λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας που σχετίζονται με την θέρμανση και ψύξη, τον φωτισμό και αερισμό του σπιτιού του ή του επαγγελματικού του χώρου.

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ως Εργαλείο

Ένα Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των τεχνικών όπως και των ιδιοκτητών όμως δυστυχώς δεν δύναται να συνυπολογίσει πολλούς παράγοντες που μπορεί να συντρέχουν στον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης σε ένα ακίνητο. Για παράδειγμα κατά την εκπόνηση μίας μελέτης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μίας κατοικίας, ο μελετητής δεν θα λάβει υπόψιν του την ενέργεια που καταναλώνουν οι ηλεκτρικές συσκευές, ούτε τα συστήματα φωτισμού, δεν μπορεί να εντοπίσει και να αναλύσει ελλιπείς ή κατεστραμμένες θερμομονώσεις, ούτε να εξετάσει αναλυτικά την διείσδυση αέρα από τις εξώπορτες και τα κουφώματα.

Ενεργοβόρα το 65% των κατοικιών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ενεργειακό κόμβο για την απόδοση των κτιρίων «EnergyHub for All» στις κατοικίες παρατηρείται ότι, ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 65% κατατάσσεται στη χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία Ε-Η. Το 32% κατατάσσεται στην Γ-Δ, ενώ μόλις το 3% στην Α-Β. Αντίστοιχα, από την κατανομή των πιστοποιητικών ανά ενεργειακή κατηγορία σε επίπεδο Περιφέρειας προκύπτει ότι, και στην περίπτωση αυτή, οι περισσότερες κατοικίες ανήκουν στη χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία Ε-.

Συμπληρωματικός Θερμογραφικός Έλεγχος για μέγιστα αποτελέσματα

Θερμογραφικός Έλεγχος

Έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω η Μακεδομική έχει επενδύσει σε εξειδικευμένο εξοπλισμό για την γρήγορη και άμεση αντιμετώπιση τέτοιων τεχνικών ζητημάτων με σκοπό να παρέχει στους πελάτες της υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος συμπληρωματικά με όλους του ενεργειακούς ελέγχους που πραγματοποιεί. Διαβάστε περισσότερα, "Θερμογραφικός Έλεγχος"

Τι είναι ο Θερμογραφικός Έλεγχος

Τι είναι ο Θερμογραφικός Έλεγχος

Θερμογραφικός Έλεγχος

Ο θερμογραφικός έλεγχος είναι ο πλέον σύγχρονος, εύκολος & άμεσος τρόπος για τον εντοπισμό προβλημάτων και κακοτεχνιών ενός ακινήτου καθώς πραγματοποιείται με μη καταστρεπτική και αξιόπιστη μέθοδο. Με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού αποτυπώνεται σε εικόνες το φάσμα θερμοκρασιών που εκπέμπουν τα υλικά δίνοντας τη δυνατότητα εντοπισμού προβλημάτων ελλιπούς, κατεστραμμένης ή ανεπαρκούς μονώσεως, στεγανοποίησης, διείσδυσης αέρα και υγρασίας καθώς και κακοτεχνιών.

Τι περισσότερες φορές τα προβλήματα δεν είναι ευδιάκριτα με ένα απλό οπτικό έλεγχο. Μετά τον έλεγχο που πραγματοποιούμε θα είστε σε θέση να προβείτε σε συγκεκριμένες και ουσιαστικές επεμβάσεις, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα ενώ ταυτόχρονα θα μπορείτε να ωφεληθείτε από την άνεση που θα σας παρέχει ο χώρος σας. Δείτε παρακάτω μερικές από τις δυνατότητες που σας παρέχει ο Θερμογραφικός έλεγχος.

Ελλιπής, κατεστραμμένη ή ανεπαρκής θερμομόνωση

Το 35% της θερμότητας που χάνει ένα κτίριο περνάει μέσα από τους τοίχους. Για να το αποφύγετε αυτό, μοναδική λύση είναι η θερμομόνωση. Η ολοκληρωμένη θερμομόνωση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, αναβαθμίζει τη θερμική άνεση των κατοίκων, απαλείφει τις ζημιές από θερμογέφυρες, υγρασίες και φαινόμενα δρόσου (μούχλες σε συγκεκριμένα σημεία λόγω συμπύκνωσης υδρατμών) προσταστεύοντας την κατασκευή από τη θερμική καταπόνηση που υφίσταται.

Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 8Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 7

Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 6Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 5

Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 4 Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 3

Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 2 Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 1

 

Διείσδυση αέρα

Ένα από τα πιο συνηθισμένα τα πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η διείσδυση αέρα μέσω του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου, κυρίως από τα κουφώματα (πόρτες και παράθυρα) καθώς και από τις εμφανείς σκεπές και στέγες. Η εισροή αέρα οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και συμπύκνωσης υδρατμών μέσα στο δομικά στοιχεία. Η συμπύκνωση υδρατμών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της σχετικής υγρασίας του χώρου, την εμφάνιση μούχλας και μυκήτων στα ψυχρά σημεία καθώς και την δημιουργίας ενός ανθυγιεινού χώρου διαβίωσης.

Θερμογραφικός Έλεγχος Διείσδυση Αέρα 1 Θερμογραφικός Έλεγχος Διείσδυση Αέρα

 

Εντοπισμός δικτύου θέρμανσης και ζεστού νερού

Ο εντοπισμός των δικτύων θέρμανσης και ζεστού νερού χρήση είναι πλέον εφικτός με την χρήση του θερμογραφικού ελέγχου. Οι σωληνώσεις των δικτύων αποτυπώνονται σε εικονογραφικό υλικό που είναι στην διάθεση σας όπως και οι πιθανές διαρροές ή και αλλαγές των θερμικών φορτίων.

Θερμογραφικός Έλεγχος ΖΝΧ -1 Θερμογραφικός Έλεγχος ΖΝΧ

 

Διαρροές & Στεγανοποίηση

Συχνά παρατηρούνται βλάβες στα επιχρίσματα των δομικών στοιχείων καθώς και στις οροφές και τις τοιχοποιίες, αρκετές είναι όμως οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοιου είδους φαινόμενα δεν διαπιστώνονται εγκαίρως. Ο εντοπισμός των προβλημάτων θα εξοικονομήσει χρήματα στους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς οι επισκευές μπορούν να περιοριστούν σε συγκεκριμένης έκτασης εργασίες που έχουν προκληθεί από θέματα διαρροών και στεγανοποίησης.

Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 10 Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 9
Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 12 Θερμογραφικός Έλεγχος Μόνωση 11

 

Εντοπισμός προβλημάτων σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Με την χρήση του εξειδικευμένου μας εξοπλισμού είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση. Η υπερβολική αύξηση θερμοκρασίας στο ηλεκτρολογικό δίκτυο δίνατε να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα για τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει το δίκτυο σας όπως και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος σε αυτό.

Θερμογραφικός Έλεγχος ηλεκτρολογικά 2 Θερμογραφικός Έλεγχος ηλεκτρολογικά 1

 

Καλέστε μας σήμερα στο 2392 066 066 για να προγραμματίσουμε τον έλεγχο στο δικό σας ακίνητο καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πως μπορείτε να επωφεληθείτε από την χρήση του εξοπλισμού μας .

Κλιμακωτή η επιδότηση το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Κλιμακωτή  η επιδότηση το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Έως 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Συνεχείς η πληροφόρηση για το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» με κοινοτική επιδότηση έως και 70% και μηδενικό επιτόκιο για τραπεζικό δάνειο. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.

Επιδότηση Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Κλιμακωτή επιδότηση από 30%-70%

Τα ποσοστά επιχορήγησης κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Αυτό ξεκινά από 25% και ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί.

κλιμακωτή η επιδότηση Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Χωρίς εμπλοκή τραπεζών 

Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το παλαιό πρόγραμμα είναι ότι η αίτηση πλέων θα υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενώ η εμπλοκή των τραπεζών και η δανειοδότηση δεν θα είναι υποχρεωτική εφόσον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλύψουν με ίδια κεφάλαια το δικό τους ποσοστό στο σύνολο της δαπάνης.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρα μας "Εξοικονόμηση κατ' οίκον 2017" και "Αναμένεται το νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' οίκον'' του 2017"

 

Καλέστε μας στο 2392 066 066 για να να ενημερωθείτε σχετικά με τον Εξοικονόμηση κατ' Οίκον και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στο σπίτι σας

Αναμένεται το νέο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” του 2017

Αναμένεται το νέο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”  του 2017

Ενεργειακό σπίτι

Στη τελική ευθεία το πρόγραμμα εξοικονομώ (Εξοικονόμηση κατ' οίκον) του 2017. Σύμφωνα με την capital.gr στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα που θα δώσει λύσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά που αναμένουν την επιδότηση του προγράμματος για να προβούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις. Το ύψος της επιδότησης θα φτάνει τα 25.000 Ευρώ από τα 15.000 Ευρώ του προηγούμενο εξοικονομώ δίνοντας περισσότερη ευελιξία στους ιδιοκτήτες για δραστικές αλλαγές. Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τον ακινήτων στα αστικά κέντρα κατασκευάστηκαν πριν τον Κανονισμό Θερμομόνωσης του 1980 ως αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανάγκη για την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του προγράμματος:

• Το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα παραμένει το βασικό κριτήριο για την κατάταξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιδότησης. Ωστόσο στο νέο πρόγραμμα, θα προστεθεί και η παράμετρος των προστατευόμενων μελών. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό επιχορήγησης, το οποίο μπορεί να φθάσει στο 70%.
• Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία είναι οι 25.000 ευρώ.

• Η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποίησης των επεμβάσεων θα πιστοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρα μας Εξοικονόμηση κατ' οίκον 2017

Πραγματοποιήστε σήμερα μία μελέτη εξοικονόμησης ενεργείας με στόχο την μείωση της κατανάλωσης και δείτε τα αποτελέσματα στους λογαριασμούς σας και της καθημερινότητας σας.

Καλέστε μας στο 2392 066 066 για να να ενημερωθείτε σχετικά με τον Εξοικονόμηση κατ' Οίκον και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στο σπίτι σας

Πάρτε τον έλεγχο της εξοικονόμησης στα χέρια σας

Πάρτε τον έλεγχο της εξοικονόμησης στα χέρια σας

Καθώς το κόστος ενέργειας ανεβαίνει ενώ τα εισοδήματα μειώνονται, γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη να κάνουμε ότι μπορούμε για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Παρόλο που το άμεσο κίνητρο για να περιορίσουμε την κατανάλωση ρεύματος επιβάλλεται από το κόστος της ζωής και από την τσέπη μας, υπάρχουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για εμάς και την υγεία μας, αλλά για την οικογένεια μας, τους συνανθρώπους μας και το περιβάλλον.

8. Κουφώματα

εξοικονόμηση ενέργειας - Κουφώματα

Αν το σπίτι σας δεν έχει κατασκευαστεί πρόσφατα, είναι πολύ πιθανό μέρος της θερμότητας του ακινήτου σας να διαφεύγει μέσο του πλαισίου της πόρτας και των παραθύρων σας καθώς και της καμινάδας. Σφραγίστε χαραμάδες και ανοίγματα για να αποφύγετε την απώλεια θερμότητας προς το περιβάλλον που αναλογεί σε ένα ποσό έως και €40 ετησίως. Η αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά, μπορεί να σας μειώσει τους λογαριασμούς σας ως και 15%, όμως μία τέτοια επένδυση είναι πολυδάπανη και με μακροχρόνια απόσβεση. Ανάλογα την περίπτωση, τα χρήματα που θα επενδύσετε στην αντικατάσταση κουφωμάτων θα σας επιστραφούν σε 4 έως και 15 χρόνια.

7. Φυτά

εξοικονόμηση ενέργειας - Φυτά

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στις μέρες, μας προσπαθούν να εξοικονομήσουν ενέργεια με οποιοδήποτε τρόπο αγνοώντας όμως τα πλεονεκτήματα της φύτευσης ενός δέντρου. Ένας καλά σχεδιασμένος περιβάλλων χώρος ενός ακινήτου δεν προσδίδει μόνο  αισθητική  στο σπίτι σας. Η σωστή τοποθέτηση δέντρων γύρω από το σπίτι μπορεί να εξοικονομήσει μεταξύ €100 και €250 ετησίως, παρέχοντας προστασία από τον άνεμο, σκιά και δροσερό αέρα, ενώ προσθέτει ομορφιά καθώς και προστασία της ιδιωτικής ζωής.

6. Φωτισμός

εξοικονόμηση ενέργειας- Φωτισμός

Η αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών πυρακτώσεως και αλογόνου με LED ή  και συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) θα σας εξοικονομήσει έως και €40 ετησίως. Αν και οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού καθώς και οι LED έχουν μεγαλύτερο κόστος αγοράς,  χρησιμοποιούν έως και 80% λιγότερη ενέργεια για να παράγουν την ίδια ποσότητα φωτός ενώ η διάρκεια ζωής τους είναι 10 φορές μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι θα τους αλλάζετε σπάνια και έτσι θα είναι πιο αποδοτικοί μακροπρόθεσμα. Μία τέτοια επένδυση για το μέσο νοικοκυριό υπολογίζεται στα €100.

5. Αυτοπαραγωγή ενέργειας

εξοικονόμηση ενέργειας - solar-panels

Μετά την ωρίμανση της αγοράς των φωτοβολταικών συστημάτων τα τελευταία χρόνια πλέον από την απλή πώληση παραγόμενου ρεύματος στη ΔΕΗ, έχουμε περάσει  στο net metering με φωτοβολταίκά. Το net metering σου δίνει την δυνατότητα να παράγεις το ρεύμα που καταναλώνεις, εάν υπάρχει περίσσευμα, το δίνεις στη ΔΕΗ για να το πάρεις πίσω το βράδυ. Σε μία χώρα με τόσους μήνες ηλιοφάνειας μία τέτοια επιλογή αποτελεί μονόδρομο για κάθε ακίνητο.

4. Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών

εξοικονόμηση ενέργειας - Ηλεκτρικές συσκευές

Οι οικιακές συσκευές αναλογούν στο 13% περίπου κατά μέσο όρο στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι νέου τύπου ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιούν 10-30%  λιγότερη ενέργεια από τις παλαιότερες συσκευές ως αποτέλεσμα την περαιτέρω εξοικονόμηση χρημάτων.

3. Ζεστό νερό

εξοικονόμηση ενέργειας - Ζεστό νερό χρήσης

Το ζεστό νερό αντιστοιχεί στο   14% έως 25% της ενέργειας που καταναλώνετε στο σπίτι σας. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του συστήματος παραγωγής ζεστού νερού έτσι ώστε να μην ξεπερνά τους 60C. Σκεφτείτε την εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη για την δωρεάν παραγωγή ζεστού νερού, το κόστος της επένδυσης σας θα σας επιστραφεί μέσω της μείωσης των λογαριασμών από 2 έως και 4 χρόνια.

2. Θερμομόνωση

εξοικονόμηση ενέργειας - Θερμομόνωση

Η κατάλληλη θερμομόνωση του σπιτιού σας, μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 40% από τις δαπάνες του λογαριασμού θέρμανσης και ψύξης. Εάν κατοικείτε στον τελευταίο όροφο μίας πολυκατοικίας ή σε μονοκατοικία, περίπου το ένα τρίτο της θέρμανσης σας διαφεύγει μέσω της οροφής. Συνδυάστε την μόνωση οροφής με την θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων για να έχετε το ιδανικό αποτέλεσμα.

1. Θερμοστάτες-Θερμοστατικές Κεφαλές

εξοικονόμηση ενέργειας - Θερμοστάτης

Η θέρμανση αναλογεί στο30% των λογαριασμών σας.  Η εγκατάσταση  και η αποτελεσματική χρήση ενός προγραμματιζόμενου θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την χρήση  θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα, θα μπορούσε να μειώσει από €70 έως και €200 το χρόνο σε ένα μέσο σπίτι.

Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης, ρυθμίζει αυτόματα την λειτουργία της θέρμανσης του σπιτιού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, κρατώντας το ζεστό μόνο όταν πρέπει και μειώνοντας έτσι  έως και 13%  τις δαπάνες θέρμανσης.Μία θερμοστατική κεφαλή, σας δίνει την δυνατότητα να θερμαίνετε τους χώρους του σπιτιού που χρειάζεστε και στην θερμοκρασία που επιθυμείτε.

*Κάθε βαθμός άνω των 20C αυξάνει  το λογαριασμό θέρμανσής σας έως και 10%.

 

Καλέστε μας σήμερα στο 2392 066 066 για να λάβετε προτάσεις και συμβουλές για τον δικό σας χώρο καθώς και τεχνοοικονομικές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' οίκον.

Συμβουλές για το φωτισμό στο σπίτι που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου!

Συμβουλές για το φωτισμό στο σπίτι που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου!

lamp

Το στυλ που θα επιλέξουμε σε φωτιστικό είναι σίγουρα σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το επίπεδο φωτισμού που θα έχει ένας λαμπτήρας. Ο τρόπος που φωτίζεται ένα δωμάτιο αλλάζει εντελώς το χώρο, έχοντας πολλαπλές πηγές φωτισμού σας επιτρέπει να ελέγχετε την ατμόσφαιρα, τη διάθεση και το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δωμάτιο αυτό. Ταυτόχρονα ρυθμίζοντας τις πηγές φωτισμού με ένα ροοστάτη «dimmer» καθιστά απίστευτα εύκολο να αλλάξει το επίπεδο της φωτεινότητας όσο συχνά θέλετε. Ας δούμε όμως μερικές συμβουλές που θα κάνουν τους χώρους σας να δείχνουν τελείως διαφορετικά μόνο μέσο του φωτισμού.

scandinavian-living-room

1) Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα επιδαπέδιου και επιτραπέζιου φωτισμού.

Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου σας, σχεδόν πάντα συνιστάται τόσο ο επιδαπέδιος όσο και ο επιτραπέζιος φωτισμός. Κάθε φωτιστικό παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον ενώ ταυτόχρονα προσθέτει στο συνολικό σχεδιασμό του χώρου. Τα φωτιστικά σας δίνουν την ευκαιρία να προσθέσετε κάτι επιπλέον σε ένα χώρο - είτε πρόκειται για λάμψη, για  χρώμα, για τέχνη ή απλά την προσωπική σας σφραγίδα.

contemporary-living-room

 

2) Επιλέξτε το σωστό μέγεθος

beach-style-living-room

Ο φωτισμός οροφής προσθέτει μία φανταστική νότα στο χώρο σας όταν υλοποιείται σωστά. Εξετάστε το μέγεθός και το σκοπό του φωτιστικού, κυρίως όταν προορίζεται για ένα καθιστικό ή το σαλόνι σας. Ένα διάτρητο γεωμετρικό φωτιστικό μπορεί αλλάξει το χώρο με το στυλ του, τις σκιές που δημιουργεί στην οροφή και τους περιμετρικούς τοίχους, ενώ ταυτόχρονα να εστιάσει το φωτισμό σε ένα μέρος του χώρου σας χωρίς απαραίτητα να αποτελεί την μοναδική πηγή φωτισμού στο δωμάτιο. Ένα επιδαπέδιο φωτιστικό δίπλα στον καναπέ μπορεί να αποτελέσει μία ζεστή συμπληρωματική πηγή φωτισμού ενώ ταυτόχρονα δύναται να διατηρήσει τα επίπεδα του φωτισμού χαμηλά και να δώσει την εντύπωση ενός περιορισμένου και προσωποποιημένου χώρου γύρο σας.


3) Μην φοβάστε να αναμίξετε και να ταιριάξετε τα χρώματα.

bedroom

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, όταν πρόκειται για λαμπτήρες και φωτιστικά. Υπάρχουν μόνο προτάσεις, που στο τέλος καταλήγουν στην απόφαση που αφορά σε εσάς και στο τι είναι καλύτερο για τον τρόπο ζωής σας και τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Ένα δωμάτιο μπορεί να αναδείξει την προσωπικότητα του και το δικό του ενδιαφέρον. Δωμάτια με μερικά αταίριαστα στοιχεία. Το ψηλό φωτιστικό δαπέδου με διαφορετικό χρώμα από τις φωτεινές μπλε λυχνίες κομοδίνου, προσδίδει μία διαφορετική άποψη. Δεν είναι μόνο το φωτιστικό δαπέδου που συνδυάζεται με το σύνολο των χρωμάτων του χώρου και τα μαξιλάρια, αλλά επίσης ο σκοπός που εξυπηρετεί η ύπαρξή του στο χώρο που αφορά στο φωτισμό του καθιστικού, καθιστώντας το το ιδανικό μέρος για να διαβάσετε ένα περιοδικό χωρίς άλλα φώτα. Τα πορτατίφ ανάβουν και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού δίνοντας σας την δυνατότητα επιπέδου φωτισμού με ελεγχόμενο τρόπο.

4) Επιλέξτε σωστά ένα επιτραπέζιο φωτιστικό.

contemporary-living-room-1

Δεν υπάρχουν πολλοί καθιερωμένοι κανόνες σχεδιασμού, αλλά ένας βασικός αφορά στο ότι δεν θα πρέπει να είστε σε θέση να δείτε το λαιμό του λαμπτήρα, ή την υποδοχή λαμπτήρα, από όρθια ή καθιστή θέση. Αν  μπορείτε, τότε το φωτιστικό είναι πιθανώς ακατάλληλο για το τραπέζι ή το κομοδίνο που το έχετε τοποθετήσει. Η λάμψη ενός γυμνού λαμπτήρα δεν  είναι ευχάριστη για κανέναν.

Ένα ψηλό επιτραπέζιο φωτιστικό μπορεί να  δώσει σε ένα δωμάτιο μία ιδιαίτερη κομψότητα. Το όμορφο κρεμ επιτραπέζιο φωτιστικό της φωτογραφίας ίσως είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα περίμενε κανείς για ένα κομψό τραπεζάκι, αλλά λειτουργεί τόσο αρμονικά λόγω του κλασικού σχήματος του και του ουδέτερου χρώματος. Αν βρείτε μια μεγάλη βάση του φωτιστικού που σας άρεσε μην διστάσετε να την αγοράσετε, απλά συνδυάστε με την κατάλληλη απόχρωση καλύμματος το οποίο δεν θα σας επιτρέπει να βλέπετε απευθείας την λάμπα.

 

5) Αφήστε το φωτιστικό σας να δηλώσει την προσωπικότητά σας

tropical-living-room

Το επιτραπέζιο φωτιστικό της φωτογραφίας μπορεί να είναι πολύ μικρότερο από εκείνο της προηγούμενης, αλλά έχει εξίσου έντονη παρουσία με ένα μεγαλύτερο φωτιστικό, λόγω σκληρού μαύρου αμπαζούρ και της λαμπερής βάσης χαλκού. Είναι ένα τόσο μικρό αντικείμενο στο χώρο που κάνει μια μεγάλη δήλωση.

 6)  Δοκιμάστε την ανάμειξη διαφορετικών στυλ φωτιστικών.

mediterranean-living-room

Σε αυτό το εκπληκτικό σπίτι, η ασυμφωνία επιτραπέζιο και επιδαπέδιου φωτιστικού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αρμονικής συνεργασίας. Πολλοί άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια στερεότυπη προσέγγιση για το σχεδιασμό έτσι ώστε να επιτευχθεί το είδος της πολυτέλειας που αρμόζει σε ένα χώρο. Σαφώς, αυτό δεν είναι αλήθεια. Όταν κοιτάς αυτό το δωμάτιο ως σύνολο, τα πάντα κάνουν κλικ, όλα είναι στη σωστή της θέση, αλλά τίποτα δεν είναι ταιριάζει απόλυτα με το άλλο.

Κοιτάζοντας το φωτισμό ξεχωριστά, μπορείτε να εκπλαγείτε από το πόσο όμορφα και αρμονικά μπορεί να συνδυαστεί ένα ισπανικό φωτιστικό οροφής  με ύφος και στυλ ενός κάστρου μιας άλλης εποχής με ένα κλασικό φωτιστικό δαπέδου. Κατά την επιλογή κάθε στοιχείου στο χώρο σας, κοιτάξτε το δωμάτιο στο σύνολό του.

7) Σκεφτείτε τι είδους φωτισμού θέλετε.

modern

Είμαι ένας αφοσιωμένος οπαδός των επιδαπέδιων φωτιστικών. Είναι θεατρικά, όμορφα, και προσφέρουν εκπληκτικά ζεστό και διάχυτο φως, ενώ προσθέτουν μια άμεση επαφή του μοντέρνο.  Είναι καλύτερο να τα τοποθετούμε σε μια γωνία, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη έξοδος και είσοδος στο καθιστικό. Ο τρόπος που συνδυάζεται  το επιτραπέζιο με το επιδαπέδιο φωτιστικό είναι πολύ ενδιαφέρων, το μικρότερο θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για ανάγνωση ή πιο ζεστό φωτισμό, ενώ το μεγαλύτερο φωτιστικό να φωτίσει το σύνολο του χώρου.

 

 

8) Μάθετε τα πάντα για τα φωτιστικά

contemporary-living-room-2

Σκεφτείτε το μέγεθος.Ένα γιγαντιαίο φωτιστικό δαπέδου πάνω από μία μικρή καρέκλα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αρμονικά. Ωστόσο, μια μεγαλύτερη μεσαιωνική βάση με ένα σύγχρονο αμπαζούρ θα ήταν μία τέλεια επιλογή δίπλα σε ένα μεγάλο κάθισμα. Το ίδιο ισχύει και για τα μικροσκοπικά επιτραπέζια φωτιστικά. Αν το καθιστικό σας είναι μεγάλο, ψάξτε για μεσαίες και μεγάλες βάσεις φωτιστικών.

Κατανοήστε ότι τα υφάσματα αμπαζούρ είναι ζωτικής σημασίας. Αν σας αρέσει η ιδέα ενός πιο διάχυτου φωτισμού, προτιμήστε τα λινά υφάσματα, αν θέλετε περισσότερο φως, μία προτεινόμενη επιλογή είναι το λευκό. Για περισσότερη ατμόσφαιρα στο χώρο, σχεδόν οποιοδήποτε ύφασμα είναι κατάλληλο, αλλά να έχετε κατά νου και τις ανάγκες καθαρισμού των υφασμάτων. Τα πλισέ μεταξωτά και βαμβακερά λειτουργούν ως μαγνήτης για την σκόνη.

Τοποθετήστε το φωτιστικό σας σωστά. Η λεπτομέρεια κάνει την διαφορά! Εάν η πρίζα σας είναι στην άλλη πλευρά του δωματίου μην προσπαθήσετε να τρέξετε ένα καλώδιο σε κοινή θέα. Όχι μόνο είναι επικίνδυνο, αλλά φαίνεται ημιτελές και αντιαισθητικό. Είτε επενδύστε σε μία νέα σύνδεση πρίζας εκεί που την επιθυμείτε  ή τοποθετήστε ένα φωτιστικό οροφής για να σας δώσει περισσότερο φωτισμό στο χώρο.

contemporary-living-room-2

Ένας έξυπνος θερμοστάτης για οικονομία στη θέρμανση

Ένας έξυπνος θερμοστάτης για οικονομία στη θέρμανση

έξυπνος θερμοστάτης

Θερμοστάτης Google Nest

Ένας έξυπνος θερμοστάτης μπορεί να επιτύχει οικονομία στην θέρμανση και όχι μόνο. Η Google επενδύει πολύ στην εξέλιξη   των συστημάτων «ΙοΤ» και λανσάρει την είδη τον θερμοστάτη 3της γενιάς «Nest Thermostat» . Ο έξυπνος θερμοστάτης ελέγχει και προσαρμόζει την θερμοκρασία του χώρου χωρίς να απαιτεί κάποιο προγραμματισμό ή χειροκίνητη ρύθμιση λειτουργίας.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Ο θερμοστάτης επιτρέπει στους χρήστες ενός νοικοκυριού να δημιουργήσουν τις δικές τους ιδανικές συνθήκες. Για παράδειγμα όταν όλοι απουσιάζουν από το σπίτι, ο θερμοστάτης θα κλείσει αυτόματα την θέρμανση, αντίστοιχα όταν ένας μέλος της οικογένειας επιστρέφει, ο θερμοστάτης θα ανοίξει αυτόματα την θέρμανση και το σπίτι θα έχει την κατάλληλη θερμοκρασία κατά την άφιξή του.

Για το προγραμματισμό του θερμοστάτη δεν απαιτείται μεταπτυχιακό, ο google θέλοντας να διευκολύνει την καθημερινότητα μας έφτιαξε ένα έξυπνο αλγόριθμο με τον οποίο ο θερμοστάτης αυτό-προγραμματίζεται , έτσι σε λίγες μέρες θα έχει μάθει και θα προσαρμοστεί στη δική μας καθημερινότητα, την ώρα που πηγαίνουμε για ύπνο, που ξυπνάμε, που φεύγουμε και επιστρέφουμε  στο σπίτι.

Σχολεία

Σίγουρα δείχνει πολύ όμορφο για να το έχει κάποιος στο χώρο του είναι όμως λειτουργικό και εκτός από κάποιες ευκολίες και τις δυνατότητες απομακρυσμένων ρυθμίσεων μέσω κινητού που μπορούμε να παινευόμαστε στους φίλους μας αξίζει πραγματικά η αναβάθμιση; Η Nest ισχυρίζεται ότι μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό σας κατά 10-12% που για μία ελληνική οικογένεια μπορεί να μεταφραστεί σε τουλάχιστον 60€-70€ τον χρόνο (πολύ μεγαλύτερες τιμές για αυτούς που χρησιμοποιούν λέβητες πετρελαίου) μέσο της έξυπνης διαχείρισης και της αποφυγής λειτουργίας θέρμανσης όταν λείπουμε από το σπίτι.  

Ο nest δεν είναι πάντως ο πιο εξελιγμένος θερμοστάτης με πλούσια χαρακτηριστικά και δεν έχει δυνατότητα ελέγχου πολλαπλών χώρων όπως οι ανταγωνιστές της αλλά σίγουρα είναι η πιο απλή και εύκολη λύση για διαμερίσματα και χρήστες που θα ήθελαν μία έξυπνη διαχείριση στην θέρμανση του σπιτιού τους.

Δείτε το video

Περισσότερες πληροφορίες: Nest