Σχεδιασμός, μελέτη & έκδοση αδειών τουριστικών επιχειρήσεων

Μελέτη κτιρίου τουριστικής επιχείρησης

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός & εκπόνηση μελετών

Η ΜΑΚΕΔΟΜΙΚΗ πραγματοποίησε εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και την έκδοση των οικοδομικών αδειών τριών έργων στην Χαλκιδική στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

 

Μελέτη κτιρίου τουριστικής επιχείρησης

Σκοπός των παραπάνω έργων είναι η δημιουργία μικρών τουριστικών μονάδων που θα σέβονται την τοπική αρχιτεκτονική των αντιστοίχων περιοχών και των παραδοσιακών οικισμών σε συνδυασμό με το εξαίρετο φυσικό περιβάλλον. Για τα παραπάνω έργα έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές αιτήσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης και αναμένονται οι εγκρίσεις του για να προχωρήσουν στο στάδιο της κατασκευής.

Μελέτη κτιρίου τουριστικής επιχείρησης

 

 

Μελέτη κτιρίου τουριστικής επιχείρησης

Μελέτη κτιρίου τουριστικής επιχείρησης

Μελέτη κτιρίου τουριστικής επιχείρησης