Μελέτη
<p>Αδειοδοτήσεις, τακτοποιήσεις και μελέτες πολεοδομίας, κτηματολογίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, </p>
Κατασκευή
<p>Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων με ολοκληρωμένες λύσεις και ιδιωτικά συνεργία σε όλες τις ειδικότητες </p>
Συντήρηση
<p>Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων με σύγχρονες μεθόδους,  ανακαίνιση και συντήρηση χώρων</p>

Κάνουμε την ιδέα πραγματικότητα

Εμπειρία σε μικρά και μεγάλα έργα - Ταχύτητα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα - Προσαρμοσμένο κόστος στις ανάγκες σας

Αναλαμβάνουμε να διαμορφώσουμε τον οικιακό σας χώρο, εφαρμόζοντας πρωτότυπες λύσεις με ευρηματικούς συνδυασμούς,  κύριο μέλημα την αισθητική και λειτουργικότητα της σύγχρονης κατοικίας που προάγει το βιοτικό επίπεδο των πελατών μας.

Δείτε περισσότερα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για όλα τα είδη επαγγελματικών χώρων, ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις με επιμέλεια και οργάνωση εφαρμόζοντας το χρονοδιάγραμμα ενώ διατηρούμε το κόστος κατασκευής στο ελάχιστο

Δείτε περισσότερα

Από το 2007 ανοικοδομούμε δημόσιους χώρους και κτίρια με σύγχρονες προδιαγραφές σε όλη την βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων με δυνατότητα εκτέλεσης έργων έως και €1.500.000

Δείτε περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πρόσφατα